top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mou klientkou/mým klientem, zájemkyní/zájemcem o mé služby či produkty, odběratelkou/odběratelem ebooku, novinek nebo návštěvnicí/návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje - osobně, telefonicky, mailem, skrze formuláře webových stránek či jinými komunikačními prostředky. Vážím si velmi vaší důvěry, se kterou mi vaše osobní data poskytujete.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení a pečuji o ně v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a také dle Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které v této souvislosti máte a se způsoby, jak s vašimi osobními daty nakládám.

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů na webu www.physioyogis.cz je Petra Braunová, se sídlem Bacherova 1267/9, Olomouc. ičo 

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

 

Kontaktní údaje

Pokud mě v souvislosti se zpracováním dat budete chtít kontaktovat, můžete mailem na petra@physioyogis, či telefonem 737 606 649 nebo na korespondenční adrese Bacherova 1267/9, 779 00 Olomouc.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

Kam vaše osobní data jdou

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete. Nejčastěji se tak děje vyplněním formuláře na webové stránce, případně skrze jiné cesty např. mailem, telefonicky či osobně.

Osobní údaje pak jdou do elektronické databáze, která mi usnadňuje organizační, administrativní a korespondenční činnosti, a já se tak mohu více věnovat vám, svým klientům, namísto administrativě. Ubezpečuji vás, že tato aplikace obsahuje pouze běžné osobní údaje (např. jméno, mail, adresa aj.).

 

Vaše osobní údaje (email a jméno) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mou klientkou/mým klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

 

Vaším dalším právem je právo na výmaz. Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonem, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě pak smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

bottom of page